ONTDEK DE CGV VAN CAMPING VAL ANDRÉ

RESERVERINGEN EN BETALINGEN

De reserveringen gebeuren telefonisch, via de post of via het internet op de website campingvalandre.com . Elke reservering moet gepaard gaan met een betaling die het volgende omvat:

 • het voorschot dat overeenstemt met: 30% van de totale prijs van uw verblijf en van eventuele extra prestaties.

HET SALDO VAN HET VERBLIJF moet 30 dagen voor de aankomstdatum vereffend worden. Er wordt geen enkele korting verleend in geval van laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek.

In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de ‘Code de la Consommation’ (het Frans wetboek van consumentenrecht) delen we u mee dat de accommodatiediensten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode verstrekt moeten worden, niet onderhevig zijn aan het herroepingsrecht van 14 dagen.

 

TARIEVEN

De tarieven en inlichtingen die op onze website campingvalandre.com staan, zijn de basistarieven zonder de optionele prestaties (niet-contractuele teksten en foto’s). De bij de reservering vastgestelde prijs is inclusief de geldende btw. De contractuele prijs kan binnen de wettelijke en reglementaire grenzen onderhevig zijn aan wijzigingen, wanneer de toepasselijke btw-tarieven veranderen tussen de reserveringsdatum en de datum van betaling van het saldo.

Camping Val André past dynamische tariefstelling toe. Als gevolg hiervan kunnen de tarieven gedurende het seizoen variëren, zowel naar boven als naar beneden toe.

‘Partnervoordelen’ en promoties kunnen niet toegepast worden op een reservering die al volledig of gedeeltelijk betaald is.

 

VERBLIJFSBELASTING

De verblijfsbelasting verschijnt duidelijk op de factuur. De verblijfsbelasting varieert naargelang van de gemeente en het land. De verblijfsbelasting wordt voor rekening van de gemeenten geïnd en kan eventueel verhoogd worden met een extra departementsbelasting.

De verblijfsbelasting kan in de loop van het jaar gewijzigd worden en dientengevolge de totale verblijfskosten positief of negatief beïnvloeden.

 

MILIEUBIJDRAGE

Voor uw verblijf wordt een milieubijdrage in rekening gebracht ter hoogte van € 0,40 per nacht per persoon vanaf 3 jaar.

Dit bedrag wordt in zijn geheel geherinvesteerd in een milieu-initiatief dat deel uitmaakt van onze MVO-aanpak.

 

 

BORGSOM

Voor verblijven in een huuraccommodatie, wordt 10 dagen voor het begin van uw verblijf per e-mail een borgsom gevraagd. Deze aanbetaling van € 290 wordt gedaan door een eenvoudige pre-autorisatie op uw bankpas en het bedrag wordt dus niet van uw rekening afgeschreven.

Voor de verblijven op een kampeerplaats kan een borgsom worden gevraagd voor de verhuur van een koelkast of, in het geval van een PREMIUM kampeerplaats, om te garanderen dat de sanitaire voorzieningen en de apparatuur die u ter beschikking worden gesteld niet worden beschadigd.

Deze gehele borgsom zal u uiterlijk 3 dagen na uw vertrek worden terugbetaald indien de accommodatie schoon is achtergelaten, na aftrek van eventuele compensatie voor mogelijk veroorzaakte schade, onbetaalde prestaties, verlies van de sleutels die u bij aankomst overhandigd werden.

 

VACCINATIEPAS

In overeenstemming met de regeringsbesluiten is de vaccinatiepas niet langer verplicht op onze campings in Frankrijk, België, Italië en Kroatië.

Voor een verblijf op een camping in Spanje nodigen wij u uit om hier de meest recente informatie te raadplegen.

 

CAPACITEIT VAN HET LOGIES

Een logies biedt plaats aan een bepaald aantal personen. Het kan in geen geval betrokken worden door een hoger aantal personen (inclusief kinderen en baby’s). In dit laatste geval heeft de campingverantwoordelijke het recht om elke extra persoon te weigeren.

Minderjarige kinderen die niet begeleid worden door hun ouders of een wettelijke voogd, kunnen niet worden toegelaten.

 

KENMERKEN VAN HET LOGIES

De plannen en foto’s van de accommodaties worden bij wijze van illustratie gegeven. De indeling en de kenmerken van de kamers kunnen variëren van model tot model.

Om de exacte samenstelling van elke accommodatie te kennen, baseert u zich best op de schriftelijke beschrijving van de beschikbare inrichting onder de rubrieken ‘Onze huuraccommodaties’ en ‘Onze kampeerplaatsen’ op de pagina van de betrokken camping op de website campingvalandre.com.

 

AANKOMST EN VERTREK

 • Voor de stacaravans kunnen de gasten aankomen vanaf 16 uur en dienen ze te vertrekken voor 10 uur.
 • Voor een verblijf tegen ‘weekendtarief’ is het aankomst vanaf 12 uur, vertrek vóór 14 uur (buiten de maanden juli en augustus).
 • Voor de kampeerplaatsen kunnen de gasten aankomen vanaf 15 uur en dienen ze te vertrekken voor 11 uur.
 • Exclusief partner-campings.

In elke cottage is alle keuken- en tafelgerei aanwezig evenals beddengoed (met uitzondering van lakens en handdoeken). Bij aankomst wordt de inventaris overhandigd. De huurder moet deze controleren en elke afwijking dezelfde dag melden.

Elke ontevredenheid over de netheid of de algemene staat van de huuraccommodatie moet uiterlijk 24 uur na aankomst gemeld worden om het mogelijk maken dit te verhelpen. Meer dan 24 uur na aankomst zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.

Elke kampeerder moet het interne campingreglement dat uithangt aan de receptie naleven, en is aansprakelijk voor de problemen die veroorzaakt worden door personen die bij hem verblijven. De klaarblijkelijke niet-naleving van het interne reglement kan tot uitzetting van de kampeerder leiden.

 

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan op de kampeerplaatsen en in de accommodaties (behalve Premium) van bepaalde van onze campings (uitgezonderd categorieën 1 en 2), op voorwaarde dat u recente vaccinatieattesten kunt voorleggen, en tegen betaling van een forfaitair supplement bij de reservering. Let op: inenting tegen hondsdolheid is verplicht. Voor inlichtingen in verband met gezelschapsdieren wendt u zich rechtstreeks tot de camping zelf.

 

WIJZIGING, ONDERBREKING EN ANNULERING VAN EEN VERBLIJF

Bij reservering is het mogelijk om te kiezen voor de optie Vrijheid om te profiteren van flexibele voorwaarden voor annulering en wijziging van het verblijf.

Wijziging van uw reservering

Als u niet gekozen heeft voor de optie Vrijheid, kunt u uw reservering niet meer wijzigen nadat deze gevalideerd is.

Als u voor de optie Vrijheid heeft gekozen, kunt u uw verblijf onder de volgende voorwaarden wijzigen:

 • Tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf gratis gewijzigd worden als dit in het lopende seizoen plaatsvindt.
 • Het verblijf kan worden verplaatst naar een nieuwe datum (in hetzelfde seizoen) en/of een andere camping van de Camping Val André, met uitzondering van Baia Holiday-partnercampings. Het verblijf kan niet naar het volgende seizoen worden verplaatst.
 • Elk prijsverschil tussen het oude en het nieuwe verblijf op het moment van wijziging wordt aan de klant belast. Als het nieuwe verblijf goedkoper is dan het oude, wordt het verschil niet vergoed.
 • Vanaf 13 dagen voor aankomst en na aankomst kan het verblijf niet meer gewijzigd worden.

Elk verzoek om verlenging van uw verblijf wordt uitgevoerd volgens de beschikbaarheid en tegen de geldende tarieven.

Elk verzoek om inkorting van uw verblijf wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering waarop de voorwaarden voor annulering en onderbreking van uw verblijf van toepassing zijn.

Voor elk verzoek om wijziging van uw verblijf, kunt u contact opnemen met de camping waar u gereserveerd hebt.

De periode wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van het formulier met het wijzigingsverzoek.

 

Annulering van uw reservering

 

Voor elk verzoek om annulering van uw verblijf, kunt u contact opnemen met de camping waar u gereserveerd hebt.

Wij herinneren u eraan dat voor geen van de door Camping Val André geleverde diensten een bedenkperiode geldt, in toepassing van de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van de Consumptiewet. Elke annulering van de klant na reservering en voor vertrek resulteert bijgevolg in:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum behoudt Camping Val André de door de klant gestorte aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf 29 dagen voor de geplande aankomstdatum is de klant verplicht om het gehele verblijfsbedrag te betalen.

Als u heeft gekozen voor de optie Vrijheid profiteert u van flexibele annuleringsvoorwaarden voor uw verblijf:

 • Tot 30 dagen voor aankomst kan het verblijf kosteloos worden geannuleerd. De al betaalde bedragen worden in hun geheel terugbetaald (onder aftrek van het bedrag voor de optie Vrijheid).
 • Vanaf 29 dagen en tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf geannuleerd worden tegen betaling van vaste annuleringskosten ter hoogte van € 90. Alleen de al betaalde bedragen op het moment van het annuleringsverzoek worden terugbetaald, onder aftrek van de annuleringskosten en het bedrag voor de optie Vrijheid.
 • Vanaf 13 dagen voor aankomst en na aankomst kan geen terugbetaling meer plaatsvinden.
 • Als de betaling geheel of gedeeltelijk met een tegoedbon heeft plaatsgevonden, kan het terugbetaalde bedrag geen betrekking hebben op deze tegoedbon. De tegoedbon kan echter op verzoek 18 maanden na uitgifte ervan worden terugbetaald of gebruikt worden voor een volgende reservering.

De periode wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van het formulier met het annuleringsverzoek.

 

COVID-19 – Specifieke terugbetalingsvoorwaarden:

 

Als u of één van de deelnemers aan het verblijf zich in één van de volgende situaties bevindt in verband met COVID-19 en u niet langer voldoet aan de voorwaarden van de optie Vrijheid, krijgt u van ons een niet-terugbetaalbare tegoedbon met een geldigheidsduur van 12 maanden:

 • U bevindt zich in een lockdownzone waardoor u niet naar de camping kunt komen, of de grens is gesloten;
 • De camping bevindt zich in een lockdownzone of is op regeringsbesluit gesloten;
 • Eén van de deelnemers aan uw verblijf is positief getest op COVID-19 (bewijs hiervan moet overlegd worden).

Niet gebruikte diensten

Elk door u onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroeg vertrek) geeft geen recht op terugbetaling.

 

FORMALITEITEN BIJ HET OVERSTEKEN VAN DE GRENS

Voor een verblijf in het buitenland moet elke klant afhankelijk van de bestemming over een geldig identiteitsbewijs of paspoort en/of visum beschikken. U controleert de geldigheid van deze documenten dus best voor vertrek voor alle personen die meereizen. Kijk ook na of uw verzekeringen in orde zijn.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de communicatie van haar partners of om het even welke derde, voor foto’s waarvan ze verklaard hebben over de rechten ervan te beschikken, voor valse, bedrieglijke of foutieve informatie die vermeld zou staan in de catalogi of op de websites van partners, en in het bijzonder de illustratieve foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de diensten en de werkingsdata.

Camping Val André wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden, beschadiging van goederen of voertuigen. Evenals in geval van ongeval dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant of van een andere klant valt.

 

GESCHIL

Neem contact op met onze klantenservice

Als u ondanks onze inzet om u geheel tevreden te stellen een klacht hebt tijdens uw verblijf op een van onze campings, verzoeken wij u om hiervan onmiddellijk de persoon ter plaatse te informeren die belast is met de ontvangst, zodat deze het probleem kan oplossen.

Voor alle geschillen die niet ter plaatse kunnen worden opgelost, verzoeken wij u via ons contactformulier contact op te nemen met onze klantenservice. Onze agenten zullen uw klacht vervolgens zo spoedig mogelijk behandelen.

 

Neem contact op met een ombudsman

Indien een geschil niet door onze klantenservice kan worden opgelost, heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om binnen een maximale periode van één jaar contact op te nemen met een ombudsman voor consumentenzaken.

Dit zijn de gegevens van de ombudsdienst waarop de klant een beroep kan doen:

SAS MEDIATION

 • Indiening via het internet door het daarvoor bestemde formulier in te vullen: www.sasmediationsolution-conso.fr
 • Indiening via e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr
 • Indiening via de post: 222 chemin de la bergerie 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST, Frankrijk

Indien het geschil niet kan worden beslecht, kan de consument zich op grond van artikel R631-3 van het Wetboek Consumentenrecht tot een van de rechtbanken wenden die conform het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal  evoegd zijn, of tot de rechtbank van de plaats waar hij verbleef op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten of het schadebrengend feit zich voordeed.

 

AFBEELDING

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft de klant uitdrukkelijk en gratis toestemming aan de vennootschap Camping Val André om hem te fotograferen of te filmen tijdens zijn verblijf en de foto’s, video’s of geluidsopnames te gebruiken op gelijk welke drager en dit voor een termijn van 5 jaar. Deze toestemming geldt ook voor alle personen die bij de klant logeren. Ze heeft tot doel de nationale en internationale promotie van de Camping Val André te waarborgen op hun websites, in hun brochures, op Facebook, Instagram, in hun commerciële presentaties of in toeristische gidsen.

 

PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l’informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.

De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer.

De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres:

 

Camping Val André

26 Rue Jean Lebrun,

22370 Pléneuf-Val-André

Deze voorwaarden zijn van toepassing op campings.

 

VARIA

VOOR HET ZWEMMEN zijn alleen toegestaan: zwembroeken en zwemboxers, bikini’s en badpakken, in tegenstelling tot alle andere kledingstukken.

De ARMBAND moet verplicht permanent gedragen worden. Deze armband geeft toegang tot de interne animatie en de zwembaden en draagt bij tot de verscherpte controle aan de in- en uitgangen van de camping.